ताम्हिणी – एक अनपेक्षित प्रवास

"एवढ्या वर्षानंतर भेटतोय आपण तर कुठेतरी जवळ फिरायला जाऊया सगळे" योगेश म्हणाला. "हो चालेल ना! प्रतिशिर्डी वगैरे जाऊ. जवळ पण आहे. २-३ तासात येऊ परत. काय म्हणतो गौरव?" किरणने विचारलं. मी तर तयारचं होतो, पण सगळ्यांनाच जमणार नव्हतं. कोणाला बाहेर जायचं होतं, कोणाचं project work होतं, कोणी आजारी होतं. "मी कुठेही यायला तयार आहे. तुम्ही... Continue Reading →

एक भेट – १३ वर्षांनंतरची

सकाळी लवकरच जाग आली. सुर्याची कोमळ किरणे खिडकीतुन डोकावत होती. आकाश अगदी निरभ्र होतं. ऐन पावसाळ्यात असं आकाश बऱ्याच दिवसानंतर बघायला मिळालं होतं. मी त्या मोहुन टाकणाऱ्या निळ्या आकाशाकडे बराच वेळ बघत बसलो. सकाळचं ते दृश्य खरंच नयनरम्य होतं. आवरायला जाण्याआधी पावसाची चिन्हे शोधायला एकवेळ आकाशावर दुरपर्यंत नजर फिरवली. कोठेच ढग दिसलेे नाहीत. मनाला समाधान... Continue Reading →

The office

It was quite cold when I reached H Block, might be due to trees on the either side of the road. The combination of morning sun heat and cold air was quite soothing though. After walking a bit, I went downstairs where Production office was located, near the facility of the engine assembly. Of course,... Continue Reading →

पहिला दिवस

डिसेंबरची २२ तारीख होती. सकाळी लवकरचं उठलो होतो. पुर्वेकडे रंगांची ऊधळण करत नवीन दिवसाचं स्वागत करण्यात निसर्ग मग्न होता. पक्षांचा किलबिलाट, थंड हवा आणि मानवी हस्तक्षेप नसणारी शांतता यामुळे वातावरण अल्हाददायक वाटतं होतं. थोडावेळ बाहेरच निवांत ऊभं राहुन या वातावरणाचा आनंद घ्यायचा ठरवलं. काही क्षण जाऊ दिले आणि मग दिवसाची कामं करायला सुरवात केली. सगळं... Continue Reading →

अनपेक्षित भेट

"अरे तुझे सगळेच मित्र high school ला जातील, पुढच्या वर्गात जातील आणि तु जायचं नाही असं म्हणतोय. सगळे पुढे चालले जातील आणि तु मागे राहशील. मागेच रहायचयं का तुला?" बाबा माझी समजुत घालत होते. ४थी झाल्यावर पुढच्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत जावं लागणार हे समजताच माझ्या बालमनाची धांदल उडाली होती. भीती वाटत होती. बरेच मित्र-मैत्रिणी सुटणार... Continue Reading →

आठवण

आठवण कधी आणि कोणती येईल याचा काही नेम नसतो. आणि त्यात कुठे बाहेर असताना एखादा मजेदार किस्सा आठवला आणि जरा हसलं तर दुसरा लगेच विचार करतो की याची 'गोळ्या घ्यायची वेळ' जवळ आली आहे. खरतरं स्वत:च्याच धुंदीत असल्यावर वरील गोष्टीची 'झळ'सुद्धा लागत नाही. कोणीतरी म्हटलयं, "आठवणी या मुंग्यांप्रमाणे असतात. एक मुंगी बाहेर आली की तिच्यामागे... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑