परी

प्रसंग तसा फार जुना नाही. त्या दिवशी घरी पाहुणे येणार होते. त्यामुळे घरात तशी कामाची लगबगचं होती. सर्वजण कामात होते. मी पण कोथिंबीरी निवडत हातभार लावयचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्या दारावरची बेल वाजली. मी हॉल मधे बसलो होतो. निवडलेली कोथिंबीर किचनमधे ठेवायला गेलो. तोपर्यंत बाबांनी दरवाजा ऊघडला. पाहुणे आले. त्यांच्याबरोबर आली ती चार वर्षांची लहान... Continue Reading →

एक भेट – १३ वर्षांनंतरची

सकाळी लवकरच जाग आली. सुर्याची कोमळ किरणे खिडकीतुन डोकावत होती. आकाश अगदी निरभ्र होतं. ऐन पावसाळ्यात असं आकाश बऱ्याच दिवसानंतर बघायला मिळालं होतं. मी त्या मोहुन टाकणाऱ्या निळ्या आकाशाकडे बराच वेळ बघत बसलो. सकाळचं ते दृश्य खरंच नयनरम्य होतं. आवरायला जाण्याआधी पावसाची चिन्हे शोधायला एकवेळ आकाशावर दुरपर्यंत नजर फिरवली. कोठेच ढग दिसलेे नाहीत. मनाला समाधान... Continue Reading →

अनपेक्षित भेट

"अरे तुझे सगळेच मित्र high school ला जातील, पुढच्या वर्गात जातील आणि तु जायचं नाही असं म्हणतोय. सगळे पुढे चालले जातील आणि तु मागे राहशील. मागेच रहायचयं का तुला?" बाबा माझी समजुत घालत होते. ४थी झाल्यावर पुढच्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत जावं लागणार हे समजताच माझ्या बालमनाची धांदल उडाली होती. भीती वाटत होती. बरेच मित्र-मैत्रिणी सुटणार... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑