आठवण

आठवण कधी आणि कोणती येईल याचा काही नेम नसतो. आणि त्यात कुठे बाहेर असताना एखादा मजेदार किस्सा आठवला आणि जरा हसलं तर दुसरा लगेच विचार करतो की याची 'गोळ्या घ्यायची वेळ' जवळ आली आहे. खरतरं स्वत:च्याच धुंदीत असल्यावर वरील गोष्टीची 'झळ'सुद्धा लागत नाही. कोणीतरी म्हटलयं, "आठवणी या मुंग्यांप्रमाणे असतात. एक मुंगी बाहेर आली की तिच्यामागे... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑